Psiko(pato)logia
 
 
 Klinika
 
 
 Komunikazioa
 
 
 Subjektua
 
 
 Epistemologia
 
 
 Psikopedagogia
 
 
 Emakumeak eta  Osasuna
 
 
 Kultura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Ikuskera konstruktiboa  
    Subjektuaren eraketa  
     
 
Gure proposamenak adierazten duenez, konstruktibismo genetikoaren eraketa psikologikoaren egitasmo piagetarrean gertatzen den moduan, ezinezkoa da S(ubjektuaren) psikologiarik lantzea, O(bjektuaren) ikuskera konstruktibo (zorrozki konstruktibo) batean oinarritu ezean, eta alderantziz. Horrek dialektika hau dakarkigun, berez: S/O eta O/S. Horren arabera, ondorengo adierazpenak zentzua hartzen du: ez dago genesi edo sorrerarik egiturarik gabe, ez eta egiturarik genesi edo sorrerarik gabe. Aldi berean, egiturak dinamika bikoitza proposatzen digu beti: jatorrizkoa (=egituratua, hortik sortua dena nolabait ere) eta xedeari edo norakoari dagokiona (=egituratzailea, gainerakoan oinarrituta edo hura antolatuz).

Era berean, egiturak sistema irekien sinkronia eta diakronia egituratzen ditu: antolakundearen oraingo egonkortasunaren oinarria da eta prozesuaren nortasuna zehazten du, hots, oroimenean gelditzea edo historia identifikatzen balio izatea. Beste proposamen dinamiko batzuetan, gauzapen-ordena desberdinetan (benetakoa, irudizkoa, sinbolikoa) eta Lacanek "b(estearen) eta "B(estearen) artean egindako bereizketetan ere bilatu beharko dugu.

José Luisek Subjektuaren eraketari buruz idatzitako teoriaren oinarrietako batzuk jasotzen dira ondorengo testuetan.
 
  INTRODUCCION. CONSTITUCION DEL SUJETO  
   
Buletina 013 zkia. (Urtarrila 2010)
   
  CAUSALIDAD PSIQUICA  
   
Buletina 006 zkia. (Martxoa 2009)
   
  LA ANSIEDAD  
   
Buletina 004 zkia. (Urtarrila 2009)
   
    SUBJETIVIDAD VERSUS INCONSCIENTE  
   
Buletina 005 zkia. (Otsaila 2009)
   
    RECONSTRUCCION DE LA SUBJETIVIDAD  
   
Buletina 024 zkia. (Martxoa 2011)
   
    BASES PARA UNA ANTROPOLOGIA  
   
Buletina 025 zkia. (Martxoa 2011)
   
    CAUSALIDAD Y EXPLICACION EN PSICOANALISIS  
   
Buletina 027 zkia. (Ekaina 2011)
   
    LOS SUPUESTOS DE PARTIDA. CAUSALIDAD  
   
Buletina 019 zkia. (Urria 2010)
   
     
   
Buletina 071 zkia. (Maiatza 2016)
Buletina 072 zkia. (Ekaina 2016)
   
     
         
     
         
     
         
     
  igo ^  
     
 
 
 
 
Entre los referenciales teóricos hay algunos imprescindibles. Aquellos autores que a lo largo del siglo XX han contribuido a historizar y subjetivizar al individuo que realiza estructuralmente la historia.
 
 
Winnicott Donald
W.
 
 
Otto
Fenichel
 
 
Karl
Abraham
 
 
Jaques
Lacan
 
 
Melanie
Klein
 
 
Otto
Rank
 
 
Wilhelm
Reich
 
 
 
 
 
  [Izargain - Kontaktua]    
© 2017. IZARGAIN Esku-hartze Psikosozialerako Euskal Kolektiboa.